“VATANIMIZ, BİZİM NAMUSUMUZDUR”

“VATANIMIZ, BİZİM NAMUSUMUZDUR”

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Ba?kan? Mustafa Destici, terörü lanetleyerek, terörle topyekun mücadelenin ba?lat?lmas? gerekti?ini söyledi.
BBP Genel Ba?kan? Mustafa Destici, Da?l?ca’da ya?anan terör sald?r?s? hakk?nda yaz?l? aç?klama yay?mlad?.