Kamuoyuna

Kamuoyuna

<html> <head> <title></title> </head> <body> <p><span style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 16.08px; background-color: rgb(255, 255, 255);">Alperen Ocaklar? Genel Ba?kan?m?z Ahmet Tar?k Sar?, Manisa&rsquo;da Alperen Ocaklar? ?l Ba?kan? s?fat? ile eylem yapan ve medya arac?l??? s&ouml;ylemde bulunan ki?i ya da&nbsp;</span><span class="text_exposed_show" style="display: inline; color: rgb(102, 102, 102); font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 16.08px; background-color: rgb(255, 255, 255);">ki?ilerin Alperen Ocaklar? Vakf? ile hi&ccedil;bir ilgisi ve yetkisi olmad???n? ve itibar edilmemesi gerekti?ini belirtti.<br /> Genel Ba?kan?m?z Ahmet Tar?k Sar?, yapt??? yaz?l? a&ccedil;?klamas?nda Alperen Ocaklar? olarak merhum liderleri Muhsin Yaz?c?o?lu&rsquo;nun hat?ras? ve T&uuml;rkiye&rsquo;nin &lsquo;Milli Diren&ccedil; Merkezi&rsquo; olarak g&ouml;rd&uuml;kleri B&uuml;y&uuml;k Birlik Partisi&rsquo;ni hep birlikte hak etti?i yere ta??man?n boyunlar?n?n borcu oldu?unu vurgulad?. Genel Ba?kan?m?z, ?unlar? kaydetti: &ldquo;Y?llard?r g&ouml;r&uuml;yor ve inan?yoruz ki bu davadaki mesuliyet ?uuru parti mensuplar?n? K&uuml;rd&uuml;yle, T&uu