Balıkesi İl Başkanımız Mesud Selim ERDEN Basın Açıklaması

Balıkesi İl Başkanımız Mesud Selim ERDEN Basın Açıklaması

<html> <head> <title></title> </head> <body> <p style="margin: 0px; padding: 6px 5px 6px 0px; font-family: Arial, 'Times New Roman', sans-serif; font-size: 13px; line-height: 20.15px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong>Erden,</strong>&nbsp;yapt??? a&ccedil;?klamada, &quot;Oca??n ad?n? kullanarak bu kurumlar?, bu ad? kendi siyasi f?r?ldakl???na meze yapamazs?n. Ad?n?n ba??na Alperen Ocaklar? ismini koyarak ba?ka bir siyasi partinin ?ak?ak&ccedil;?l???n? yap?yorsa, ?ahs?n?n bir zerre k?ymeti olmad???n? iyi bildiklerindendir.&quot; dedi.</p> <p style="margin: 0px; padding: 6px 5px 6px 0px; font-family: Arial, 'Times New Roman', sans-serif; font-size: 13px; line-height: 20.15px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong>Alperen Ocaklar?&#39;n?n</strong>&nbsp;amac?n?n<strong>, nizam-? &acirc;lem &uuml;lk&uuml;s&uuml;n&uuml;</strong>&nbsp;anlayan ve ya?ayan, dini b&uuml;t&uuml;n, vatan?na, milletine, bayra??na ba?l? hay?rl? evlatlar yeti?tirebilmek oldu?unu belirten ?l Ba?kan? Erden, &quot;Alperen Ocaklar? ki?isel hevesler, makamlar ve ?ahsi d&uuml;?&uuml;ncelerle bu kirli siyasete oyuncak edilemeyecek kadar b&uuml;y&uuml;k bir &uuml;lk&uuml;