İstanbul Alperen Ocakları İl Başkanı Kürşat Mican,Basın Açıklaması

İstanbul Alperen Ocakları İl Başkanı Kürşat Mican,Basın Açıklaması

<html> <head> <title></title> </head> <body> <p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14.4px; line-height: 25.2px; background-color: rgb(255, 255, 255);">?stanbul Alperen Ocaklar? ?l Ba?kan? K&uuml;r?at Mican, Suriye&rsquo;deki Bay?r-Bucak T&uuml;rkmenlerinin acil yard?ma ihtiya&ccedil;lar? oldu?unu s&ouml;yledi. Mican, yap?lacak yard?mlar?n istenilen adrese gitmesi konusunda ayr? bir hassasiyet g&ouml;sterilmesi gerekti?ine dikkat &ccedil;ekti.</p> <p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14.4px; line-height: 25.2px; background-color: rgb(255, 255, 255);">Ramazan ve Kurban bayramlar?nda b&ouml;lgeye yapt?klar? ziyarete ili?kin a&ccedil;?klamada bulunan K&uuml;r?at Mican Suriye&#39;de 17 T&uuml;rkmen k&ouml;y&uuml;n&uuml;n bulundu?u b&ouml;lgede &ccedil;at??malar?n daha da ?iddetlendi?ini dile getirdi. Esed rejiminin art?k k&ouml;ylere bile sald?r?lar d&uuml;zenledi?ini belirten Mican, &ldquo;T&uuml;rkmen k&ouml;ylerinin bulundu?u yerlere direk bomba ya?d?r?l?yor.&rdquo; dedi.</p> <p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; color: r