Basın Açıklaması

Basın Açıklaması

<html> <head> <title></title> </head> <body> <p style="margin: 0px 0px 6px; color: rgb(29, 33, 41); font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.32px; background-color: rgb(255, 255, 255);">Bir &ouml;nceki bombal? ter&ouml;r sald?r?s?n?n &uuml;zerinden hen&uuml;z bir ay ge&ccedil;memi?ken yine ayn? b&ouml;lgede daha organize bombal? bir ter&ouml;r sald?r?s?nda hayat?n? kaybeden insanlar?m?za Allah&rsquo;tan rahmet, yak?nlar?na ba?sa?l???, yaral?lar?m?za da acil ?ifalar dileriz.&nbsp;<br /> &lsquo;&rsquo;Halklar?n karde?li?i&rsquo;&rsquo;, &lsquo;&rsquo;Bar??&rsquo;&rsquo; sloganlar? ve propagandalar?yla kendileri d???nda herkesi cani birer mahluk gibi g&ouml;steren bu vicdans?z &ouml;rg&uuml;t canilikte s?n?r tan?m?yor. D&uuml;n ak?am ki bombal? sald?r?n?n faili de Bal?kesir &Uuml;niversitesi &ouml;?renicisi PKK &uuml;yesi olmak ve propagandas? yapmaktan &lsquo;&rsquo;tutuksuz&rsquo;&rsquo; yarg?lanan Seher &Ccedil;a?la Demir, &uuml;lk&uuml;c&uuml; gen&ccedil;lere &uuml;niversiteleri dar eden, bas?nda &lsquo;&rsquo;Kar??t g&ouml;r&uuml;?l&uuml; &ouml;?renciler&rsquo;&rsquo; diye lanse edilen militanlardan.<br /> Bu kaos ortam?nda milletimiz radikal blokl