18 Mart Çanakkale Zaferi

18 Mart Çanakkale Zaferi

<html> <head> <title></title> </head> <body> <p><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.32px; background-color: rgb(255, 255, 255);">T&uuml;rk milletinin yi?it evlatlar?nca verilmi? destans? m&uuml;cadelenin ad?d?r &Ccedil;anakkale. K?nal? kuzular?n ?ehadete g&uuml;l&uuml;mseyerek ko?tu?u yerdir &Ccedil;anakkale. &Ccedil;anakkale &ouml;yle bir destand?r ki, y&uuml;zy?llar boyunca yorgun d&uuml;?m&uuml;? bir milletin varl???n? ve ba??ms?zl???n? s&uuml;rd&uuml;rme sava??d?r.</span><br style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.32px; background-color: rgb(255, 255, 255);" /> <span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.32px; background-color: rgb(255, 255, 255);">&Ccedil;anakkale en yo?un imk&acirc;ns?zl?klar?n ya?and??? y?llarda kurtulu? &uuml;midimizin me?alesi olmu?tur. Bu me?ale en zor d&ouml;nemlerimizde yolumuzu ayd?nlatmaya yetmi?tir. &Ccedil;anakkale faydalanmam?z gereken sonsuz bir dery</span><span class="text_exposed_show" style="display: inline; color: rgb(29, 33, 41); font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px