Basın Açıklaması

Basın Açıklaması

<html> <head> <title></title> </head> <body> <p style="margin: 0px 0px 6px; color: rgb(29, 33, 41); font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.32px; background-color: rgb(255, 255, 255);">Kamuoyuna,<br /> Devletine ba?l? ve milletinin yan?nda, &uuml;niversitelerde tahsilini tamamlay?p &uuml;lkesine faydal? i?ler yapmay? kendine gaye edinmi? &uuml;niversite &ouml;?rencileri olarak &quot;&Uuml;niversitelerde Ter&ouml;rist ?stemiyoruz&quot; kampanyas?n? ba?latm?? bulunmaktay?z.<br /> &Uuml;lkemizde y?llard?r s&uuml;re gelen bir problem son d&ouml;nemlerde meydana gelen sansasyonel ter&ouml;r eylemleriyle bir kez daha g&uuml;n y&uuml;z&uuml;ne &ccedil;?km?? ve devletimizin art?k g&ouml;rmezden gelemeyece?i bir vaziyet alm??t?r. Son d&ouml;nemlerde b&uuml;y&uuml;k?ehirlerde k<span class="text_exposed_show" style="display: inline;">urgulanan ve haince ger&ccedil;ekle?tirilen eylemlerin en &ouml;nemli ortak noktas?, bu eylemlerin &uuml;niversite &ouml;?rencilerince ger&ccedil;ekle?tirilmesidir. &Ouml;?renci maskesine b&uuml;r&uuml;nm&uuml;? bu ter&ouml;ristler en hain, en kanl? eylemlerin ba?rol&uuml;nde bulunmu?lard?r.<br /> 1-) 13 Mart 2016&#39;da Ankara K?z?lay&#39;da ger&