Amasya Üniversitesi Türk Tarihini ve Kültürünü Tanıtma Kulübü Muhsin Yazıcıoğlu Anma Programı

Amasya Üniversitesi Türk Tarihini ve Kültürünü Tanıtma Kulübü Muhsin Yazıcıoğlu Anma Programı

<html> <head> <title></title> </head> <body> <p><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.32px; background-color: rgb(255, 255, 255);">Amasya &Uuml;niversitesi T&uuml;rk Tarihini ve K&uuml;lt&uuml;r&uuml;n&uuml; Tan?tma Kul&uuml;b&uuml;&#39;n&uuml;n d&uuml;zenlemi? oldu?u Muhsin Yaz?c?o?lu&#39;nu Anma Program? &uuml;niversiteli karde?lerimizin yo?un i?tiraki ile tamamlanm??t?r. &quot;Bir elinde Kur&#39;an, bir elinde bilgisayar bulunan bir gen&ccedil;lik hayal ediyorum.&quot; diyen ?ehit Liderimiz Muhsin Yaz?c?o?lu&#39;nun hayal etti?i gen&ccedil;li?in adeta temsilcisi olan gen&ccedil; Alperenler, bizlere yeniden salonlara s??mayaca??m?z g&uuml;nlerin yakla?t???n? m&uuml;jdelemi?tir. Allah emeklerini zayi etmesin, say?lar?n? artt?rs?n in?allah.</span></p> <p><img src="https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/580353_1127035240652852_6352711291644270499_n.jpg?oh=05c1d3fe382ba42ff96bf04812442777&amp;oe=57EE20ED" /></p> <p><img src="https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/12472347_1127035330652843_4886073334342216806_n.jpg?oh=01b4a4c91273970ebf689eb078b69748&amp;oe=57F2CB92" /></p> <p><img src="https://scontent-amt2-1