Gaziantep Alperen Ocakları Muhsin Yazıcıoğlu nu Anma ve Anlama Programı

Gaziantep Alperen Ocakları Muhsin Yazıcıoğlu nu Anma ve Anlama Programı

<html> <head> <title></title> </head> <body> <p><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.32px; background-color: rgb(255, 255, 255);">25-31 Mart Muhsin Yaz?c?o?lu ve ?ehitlerimizi Anma Haftas? etkinlikleri &ccedil;er&ccedil;evesinde Gaziantep Alperen Ocaklar? &quot;Muhsin Yaz?c?o?lu&#39;nu Anma ve Anlama Program?&quot; d&uuml;zenlemi?tir. Programa Genel Ba?kan?m?z say?n Murat ASLAN, B&uuml;y&uuml;k Birlik Partisi Genel Ba?kan? Mustafa Destici, B&uuml;y&uuml;k Birlik Partisi Gaziantep ?l Ba?kan? ?hsan KAYA, Alperen Ocaklar? Gaziantep ?l Ba?kan? Muhammed &Ouml;ZCAN ve &ccedil;ok say?da g&ouml;n&uuml;lda??m?z kat?lm??t?r. Programda ayr?ca, Gaziantep ?l Ba?kanl???m?z?n d&uuml;zenledi?i &quot;Muhsin Yaz?c?o?lu ?iir Yar??mas?&quot;nda dereceye giren yar??mac?lara &ouml;d&uuml;lleri takdim edildi.</span></p> <p><img src="https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/12592572_1133427353346974_1792164021325334920_n.jpg?oh=936c56069a12970dc17bfea37eaed0ce&amp;oe=57ED9841" /></p> <p><img src="https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/12938347_1133427350013641_8026548739215267869_n.jpg?oh=ff6218ee1c148ba235bdcdd8d3528aae&amp;oe=57F0474C" /></p>