Konya Alperen Ocakları Muhsin Yazıcıoğlu Anma Programı

Konya Alperen Ocakları Muhsin Yazıcıoğlu Anma Programı

<html> <head> <title></title> </head> <body> <p><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.32px; background-color: rgb(255, 255, 255);">Konya Alperen Ocaklar?&#39;n?n ve KTO Karatay &Uuml;niversitesi M&uuml;rekkep D&uuml;?&uuml;nce Toplulu?u&#39;nun d&uuml;zenledi?i, Yavuz B&uuml;lent Bakiler&#39;in konu?mac? olarak kat?ld??? ve Genel Ba?kan?m?z Say?n Murat Aslan&#39;?n te?rif etti?i &quot;Muhsin Ba?kan&quot; program?na Konya ve &ccedil;evre illerde ya?ayan t&uuml;m g&ouml;n&uuml;lda?lar?m?zdan Allah raz? olsun.</span></p> <p><img src="https://scontent-ams3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/12931143_1136085626414480_6560273536705807698_n.jpg?oh=d84ba18cd00c3b6520d22ac77f7ad2c6&amp;oe=57FBE72D" /></p> <p><img src="https://scontent-ams3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/11202814_1136085699747806_9088986686765379185_n.jpg?oh=0e7d7de28b7d82d096fb32116f297106&amp;oe=57F8B251" /></p> <p><img src="https://scontent-ams3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/12512328_1136106739745702_8371405285205905754_n.jpg?oh=e9521d5f5b16cbac13a1a5ba9db649be&amp;oe=57F6F0D6" /></p> </body> </html>