Basın Açıklaması

Basın Açıklaması

<html> <head> <title></title> </head> <body> <p style="margin: 0px 0px 6px; color: rgb(29, 33, 41); font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.32px; background-color: rgb(255, 255, 255);">Kamuoyuna,<br /> Alperen Ocaklar? E?itim K&uuml;lt&uuml;r ve Dayan??ma Vakf? kuruldu?u g&uuml;nden bu yana T&uuml;rk-?slam davas?n?n davac?lar?n?n yeti?ti?i manevi bir &ccedil;at? olmu?tur.&nbsp;<br /> B&uuml;y&uuml;k Birlik Hareketi ve Alperen Ocaklar?, mazlumlara umut, zalimlere korku uyand?rmak maksad?yla &ccedil;?kt??? yolda T&uuml;rkiye&rsquo;nin diren&ccedil; merkezi olma &ouml;zelli?ini &uuml;stlenmi?tir.&nbsp;<br /> D&uuml;nyada ve &uuml;lkemizde karanl?k planlar?n? uygulamaya &ccedil;al??maktan bir an olsun vazge&ccedil;meyen ?er odaklar?, milli-manevi bir&ccedil;ok kuruma i&ccedil;eriden ve d??ar?dan sald?rm?? ve bunun bir&ccedil;o?unda da ba?ar?l? olmu?tur.&nbsp;<br /> Bu yap? ve kurumlar?n kimisini sat?n alm??, kimisini yolundan sapt?rm??, kimisini de etkisiz hale getirmek suretiyle tarih sahnesinden silmi?tir.&nbsp;<br /> 23 y?ll?k tertemiz mazisiyle Alperen Ocaklar?, i?te bu ?er odaklar?n?n her zaman &ouml;ncelikli hedefi olmu?tur ve olmaya devam etmektedir.&nbsp;<br /> Bu ?er odaklar