DOĞU TÜRKİSTAN DAVASININ LİDERİ RABİA KADİR BERLİN ALPEREN OCAĞIMIZI ZİYARET ETTİ

DOĞU TÜRKİSTAN DAVASININ LİDERİ RABİA KADİR BERLİN ALPEREN OCAĞIMIZI ZİYARET ETTİ

<html> <head> <title></title> </head> <body> <p style="margin: 0px 0px 6px; color: rgb(29, 33, 41); font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.32px; background-color: rgb(255, 255, 255);">DO?U T&Uuml;RK?STAN DAVASININ L?DER? RAB?A KAD?R BERL?N ALPEREN OCA?IMIZI Z?YARET ETT?:</p> <p style="margin: 6px 0px; color: rgb(29, 33, 41); font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.32px; background-color: rgb(255, 255, 255);">Berlin ?ehitlik Camii ziyareti sonras? Rabia han?m ATB Gnl. B?k. dan??man? Adem Karaca ?le Berlin Alperen Oca??m?z? ziyaret ettiler.<br /> Dernek Ba?kan?m?z &Uuml;nsal Toku&ccedil; Beyden Dernek f&acirc;liyetlerinde bilgi ald?lar, an? defterine Alperenlere ve T&uuml;rk halk?na te?ekk&uuml;rlerini bildirdiler.</p> <div class="text_exposed_show" style="display: inline; color: rgb(29, 33, 41); font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.32px; background-color: rgb(255, 255, 255);"> <p style="margin: 0px 0px 6px;">Rabia Kadir: &quot;Bizim halk?m?z arkam?zda T&uuml;rk karde?lerinin ve T&uuml;rk Devletinin oldu?unu biliyor ve onlara g&uuml;veniyor, b&uuml;y&uuml;k bir manevi g&uuml;&ccedil; olarak g&ouml;r&uuml;yor.&quot; dedi. Bu dest