MEDET ÜNLÜ KİMDİR

MEDET ÜNLÜ KİMDİR

<html> <head> <title></title> </head> <body> <p style="margin: 0px 0px 6px; color: rgb(29, 33, 41); font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.32px; background-color: rgb(255, 255, 255);">23 May?s 2013&#39;te Ankara&#39;n?n g&ouml;be?i TBMM&#39;ye &ccedil;ok yak?n bir mevkii olan &Ccedil;etin Eme&ccedil; Bulvar?ndaki ofisinde ?ehit edilen &Ccedil;e&ccedil;en cihad?n?n sembol isimlerinden Medet &Uuml;nl&uuml;&#39;y&uuml; ?ehadetinin sene-i devriyesinde rahmetle an?yoruz.</p> <p style="margin: 6px 0px; color: rgb(29, 33, 41); font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.32px; background-color: rgb(255, 255, 255);">MEDET &Uuml;NL&Uuml; K?MD?R ?</p> <p style="margin: 6px 0px; color: rgb(29, 33, 41); font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.32px; background-color: rgb(255, 255, 255);">Medet &Uuml;nl&uuml;, T&uuml;rkiye&#39;deki &Ccedil;e&ccedil;en diasporas?n?n resmi makamlarla ili?kilerini koordine ediyordu. &Uuml;nl&uuml;, ofisini ayn? zamanda &Ccedil;e&ccedil;en ?&ccedil;keriya Cumhuriyeti konsoloslu?u olarak kullan?yordu ve kendisi fahri konsolos idi. Medet &Uuml;nl&uuml;&#39;n&uuml;n &ouml;mr&uuml;n&uuml;n b&uuml;y&u