Kamuoyuna

Kamuoyuna

Yine Hakkari, yine Da?l?ca... ?hanet çetesi PKK'n?n eylemlerine ba?lad??? günden bu yana güvenlik güçlerimize devaml? olarak sald?r?da bulundu?u bölge... Hakkari'nin Da?l?ca ilçesi Ye?ilta? Köyünde dün PKK'l? teröristler ve askerlerimiz aras?nda çat??ma ba?lad?. Çat??maya destek ekip olarak gönderilen 2 z?rhl? araç PKK'l? teröristlerin yola dö?edikleri 400 kg. C-4 tipi patlay?c?yla sald?r?ya u?rad?. ?ehit say?m?z yine çe?itli rivayetlere göre geni? bir say?sal aral??a dayand?r?l?yor. Türk bas?n?n?n ''Reuters'' dan edindi?i bilgilere göre (!) 16 yi?it Anadolu genci, 16 kahraman, 16 Mehmetçik ?ehit dü?mü? durumda, ayn? zamanda bir çok yaral? da var.